Turistické trasy Stonožka

Trasy vycházek se Stonožkou najdete níže. S nápadem zveřejnit tyto turistické trasy přišla paní Jitka Čapatá a patří jí, stejně jako paní M. Chovancové, M. Wolfové a A. Poláškové velké poděkování za čas věnovaný zpracování informací, které budou moci využít i další zájemci o turistiku.

Tak šťastnou cestu!

1) Kaple Dražůvky
2) Kaple v Kučích
3) Vrch Náklo
4) Rybník Klášov Žarošice
5) Végrův kříž
6) Jarní přírodou za květnatou bučinou
7) Po stopách arch. Antonína Mendla
(Ždánický zpravodaj zvláštní číslo "Život a dílo Antonína Mendla")