Kontakty

Turirtické a informační centrum města Ždánice je řízeno a provozováno Městským úřadem ve Ždánicích. Cílem informačního centra je bezplatné poskytování informací o městě a regionu, včetně doplňkových služeb. V rámci kvalitní propagace je prioritou Infocentra přilákat do našeho regionu návštěvníky, nabídnout jim akce pravidelně konané v našem regionu a v souvislosti s tím i služby, které návštěvníci při dlouhodobějších pobytech potřebují.

Z hlediska jazykové vybavenosti personál komunikuje anglicky, německy a rusky.

Zájemcům o služby je k dispozici veřejný internet, tisk z PC a kopírovací služby. 

Dále je zde možnost zveřejnění kulturních, společenských a sportovních akcí do měsíčníku KAM v Kyjově, na webový portál www.kyjovsko.cz a www.jizni-morava.cz. (Podrobnosti v infocentru na tel. č. 518 633 412.)

Adresa Městské knihovny - Infocentra:

Městská knihovna - Infocentrum
Městečko 18
696 32, Ždánice

Tel. 724 043 139
Vedoucí: Mgr. Zdena Chovancová
e-mail: infocentrum@muzdanice.cz
www.infocentrumzdanice.cz

Adresa zřizovatele:

Město Ždánice
Městečko 787
696 32, Ždánice

Tel. 518 633 615
e-mail: podatelna@muzdanice.cz
www.muzdanice.cz