AKTUALITY

BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ v  Infocentru-MěK Ždánice

 2. – 8. 3. 

 

 TÝDEN ČTENÍ  aneb Čtení sluší každému - 8. roč. celostátní akce - amnestie upomínek,  přihlašování čtenářů zdarma, výstavka vyřazených knih,

 

4. 3. v 15.hod.         

 Počítačové vzdělávání seniorů v MZŠ - zpracování fotografií, tvorba letáku, kalendáře

 4. a 5. 3.

 

 Besedy pro MŠ

 3. 3. – 16.00

 

 Zajímáte nás – diskuse s právníkem Kanceláře veřejného ochránce práv spojená      s interaktivním divadelním představením a krátkým filmem - KD

 

 9. 3.

 

 Dopoledne pro maminky a děti -  Klubíčko v MěK

 11. 3 .v 18.00

 

  Beseda s Mgr. J. Zajdákovou „Naše zahrádka před sezónou“ co kdy a kde sázet,  jak   hubit škůdce, čím hnojit a další rady pro zahrádkáře

  Vyhodnocení fotografické soutěže „Ždánice v r. 2014

 16. 3. v 9.30

 

 Trénování paměti

 15. - 20. 3.

 

 BIBLIOWEB – 16. roč. – soutěž o nejlepší webovou prezentaci 

 17. - 19. 3.

 

 Besedy pro I. st. MZŠ

27. 3.              

  

 NOC S ANDERSENEM  - 5. ročník, na kterém si připomeneme nejen 210. výr. nar.  H.CH. Andersena, ale také 100. výročí nar. J. Drdy, budeme si číst, soutěžit, trénovat  paměť, hrát si na spisovatele a ilustrátory;

 Vyhlášení čtenáře roku 2014

30. 3.  

 

Velikonoční tvoření seniorů

 AKCE VE ŽDÁNICÍCH

                                                                                               

VÝSTAVA SLAVNÉ VILY JMK

 

Vrbasovo muzeum ve Ždánicích zve na výstavu Slavné vily Jihomoravského kraje a přítomnost Loudonů ve Ždánicích, která se koná v Seidlově (zámecké) vile do 30. dubna 2015.
Otevřeno Út - Pá od 10.00 do 16.00 hodin a v neděli od 13.00 do 17.00 hodin (od dubna).
Informace na tel.: 725 920 846 nebo 725 531 839.

 

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
VRBASOVO MUZEUM VE ŽDÁNICÍCH POŘÁDÁ 22.3. – 19.4. 2015
Velikonoční výstavu se soutěží o nejoriginálnější velikonoční vajíčko.
Výrobky z různých materiálů můžete přinést do 20.3. 2015.
Zúčastnit se mohou děti i dospělí. O výsledku rozhodnou návštěvníci hlasováním. Muzeum otevřeno: Út – Pá 10:00 – 16:00, Ne 13:00 – 17:00
tel. 725 920 846
3. 3. 2015 od 16. hod.  -   ZAJÍMÁTE NÁS

 

Kancelář veřejného ochránce práv a Infocentrum - Městská knihovna ve Ždánicích Vás srdečně zvou na informačně osvětové setkání „Zajímáte nás“, které proběhne 3. března od 16:00 v Kulturním domě ve Ždánicích. Setkání bude zaměřeno na praktické řešení reálných případů   a bude se skládat z interaktivního divadelního představení a diskuse s právničkou z Kanceláře veřejného ochránce práv. Součástí programu je malé občerstvení. Seniory i ostatní zájemce o tuto tématiku srdečně zvou pořadatelé 

Přijďte se informovat o možnostech jak hájit svá práva.
 

7. 3.  -  MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN - MIKROMAGIE
KD Ždánice pořádá: Mezinárodní den žen - Mikromagie
Sobota 7. března 2015, Začátek v 17 hodin.
Originální magie v podání mistra ČR Ondřeje Sládka. Kouzelník prochází mezi hosty a provádí nejrůznější kouzla přímo před Vašimi zraky a v těsné blízkosti. Vystoupení s asistentkou. Dárek pro ženy k MDŽ
Vstupné 90 Kč
 
8. 3. od 13. hod. ČARODĚJNICKÝ BÁL

 

DDM Ždánice pořádá v KD Ždánice Čarodějnický bál.
8. března 2015 ve 13.00 hodin,
vstupné 60,- Kč, masky vstup zdarma.
 

AMERICKÁ VITRÁŽ

 

DDM Ždánice pořádá akci: Americká vitráž. Technika - lepení na sklo nebo zrcadlo. Možnost výroby vlastního výrobku. 10. března 2015 od 18:00 hod. Zájemci se můžou hlásit na tel: 721 557 536 nejpozději do 7.3.2015.  Cena 200,- Kč
 

14. 3. 2015  od 9. hod.   -   ŽDÁNICKÝ MOTÝL
Mažoretky Angels Ždánice ve spolupráci s DDM Ždánice pořádají soutěž mažoretek.
14. březen 2015 - Kulturní dům Ždánice
Program soutěže: dopoledne sóloformace, odpoledne skupiny
Srdečně zvou Mažoretky Ždánice a DDM Ždánice
Vstupné 50 Kč
 
11. 3. od 18. hod.  -  NAŠE ZAHRÁDKA PŘED SEZÓNOU

Beseda s Mgr. J. Zajdákovou „Naše zahrádka před sezónou“ co kdy a kde sázet,  jak   hubit škůdce, čím hnojit a další rady pro zahrádkáře se uskuteční v dětském oddělení městské knihovny ve Ždánicích. Srdečně zvou pořadatelé. Součástí večera bude vyhodnocení fotografické soutěže „Ždánice v r. 2014“.

 

VELIKONOČNÍ JARMARK
KD Ždánice pořádá:
Velikonoční jarmark - Neděle 29. března 2015, začátek ve 13 hodin
Přijměte pozvání do sálu kulturního domu, kde si můžete zakoupit velikonoční ozdoby, ochutnat velikonoční pomazánky, děti si zhotoví velikonoční přáníčka.
Těší se na Vás organizátoři.
MUZEJNÍ PRODEJNÍ JARMARK

 

Vrbasovo muzeum ve Ždánicích pořádá ve dnech 18. a 19. dubna 2015 od 13.00 do 17.00 hodin Muzejní prodejní jarmark ve výstavních síních v 1. patře Zámecké vily. Srdečně zvou pořadatelé, info na tel: 725 531 839.
 

FLORA OLOMOUC
KD Ždánice pořádá zájezd na Floru Olomouc. Odjezd autobusu ze Ždánic 25. dubna 2015 v 7.30 hod. Cena zájezdu 320 Kč. Přihlášky do 15. března v kanceláři KD.

 

AKCE V MIKROREGIONU ŽDÁNICKO A ŽDÁNICKÝ LES A POLITAVÍ

http://www.politavi.cz/modules/calendar/index.php