AKTUALITY

 

AKCE VE ŽDÁNICÍCH


Začíná druhý ročník soutěže Jižní Morava čte!

  Již druhým rokem vyhlašujeme literární a výtvarnou soutěž pro děti ve věku 4–15 let, tentokrát na téma „Příběhy mého kraje“. Více informací o soutěži, která bude probíhat do listopadu 2017 získáte v naší městské knihovně, na www.jiznimoravacte.cz nebo na Facebooku.

 


                                                                          

 

COUNTRY ZÁBAVA

Termín: 12. srpen 2017, v 19.00 hod
Místo: Zámecký park

 

 

 

 


 

JAROSLAV JURČÁK - Život a dílo                    

    

 

Termín: 16. červenec - 17. září 2017
Místo: Výstavní síně Laudonovy vily
Pořádá: Vrbasovo muzeum ve Ždánicích


 


 CYKLOAKCE  "ZA POZNÁNÍM REGIONU"

Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví vyhlašuje každoročně sportovní akci za poznáním svého regionu, obcí a měst svazku.
Akce probíhá vždy od jara a ukončena je dne 31. 8. předáním průkazek s uvedením jména a otištěním 27 razítek z jednotlivých obcí a měst svazku na obecním úřadě v místě startu.
 
Všichni účastníci, kteří odevzdají průkazky s razítky na obecním úřadě nebo v infocentru své obce, budou pozváni ke slavnostnímu ukončení akce, budou jim předány ceny za účast a zařazeni do slosování o pěkné ceny.
Podpořte svou účastí také Ždánice a zúčastněnte se v co největším počtu.
Průkazky budou k odebrání na infocentru a městském úřadu od  18. dubna nebo si je můžete stáhnout na webových stránkách mikroregionu: http://www.politavi.cz/region/cykloakce-zdanicky-les-a-politavi.

 

AKCE V MIKROREGIONU  ŽDÁNICKÝ LES A POLITAVÍ

http://www.politavi.cz/modules/calendar/index.php

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKCE V MIKROREGIONU ŽDÁNICKO

 

Želetice

Krojované hody

 

Stárci a krojovaná chasa Vás srdečně zvou na krojované hody, které proběhnou ve dnech 20.-24. července 2017

 

Čtvrtek 20.7.2017

18:00 – Stavění máje na hřišti

 

Pátek 21.7.2017

18:00 – Hodová ochutnávka vín - kulturní dům – hraje Vacenovská CM

19:00 – Dětská diskotéka   21:00 - Oldies párty na hřišti

 

Sobota 22.7.2017

17:00 – Setkání mužských sborů u příležitosti 10. výročí založení mužského

              sboru Želetice - hřiště – CM Friška

20:00 – Hodová zábava na hřišti – DH Dambořanka

 

Neděle 23.7.2017

10:30 – Hodová mše svatá

14:00 – Krojovaný průvod obcí pro stárky zakončený zavádkou a Moravskou

              besedou na hřišti

 

Pondělí 24.7.2017

19:00 – Kácení máje na hřišti – hraje Miroslav Fridrich

 

Lovčice