Co ve Ždánicích naleznete

Poznání (kulturně-historické památky, muzea, galerie, expozice apod.)

 • renesanční zámek z roku 1569 s barokizovaným průčelím,
 • předzámčí s kašnou a hracími prvky pro děti i dospělé (petangové hřiště, přírodní bludiště)
 • zámecký park se vzácnými dřevinami a psím hřbitůvkem
 • kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1701
 • objekt staré radnice (nejstarší zmínka 1565)
 • stylová zámecká vila (1908) od vídeňského architekta Leopolda Bauera s prvky historicismu a modernismu 
 • kaplička Panny Marie z roku 1749
 • obecní zvonice ze začátku 19. stol., ve které je umístěn zvon z roku 1540  ze zaniklého kostela sv. Bartoloměje
 • Vrbasovo muzeum s  19 stálými expozicemi, zámeckou kaplí a více než 5000 exponáty z různých oblastí techniky, přírodovědy, národopisu, lidového umění, památek na zámecké panstvo (rod Seidlů, Liechtensteinů, generála Laudona), starožitného nábytku, keramiky, zbraní a 10 pohyblivých modelů. Pro vozíčkáře je zajištěn do všech expozic bezbariérový přístup.

 Příroda (přírodní zajímavosti, pěší turistika)

 • naučná stezka Ždánickým lesem s  informačními panely (procházka dlouhá 7,1 km až 11,1 km)
 • Motýlí ráj – lokalita s více než 80 druhy motýlů (Šraňky, nad ulicí Žandrof, v květnu a červnu)

 Kultura, tradice a folklor (přehled nejvýznamnějších kulturních akcí)

 • Výstava s ochutnávkou vín místních vinařů – květen
 • Májová veselice – jednou za dva roky v květnu
 • Písničky v trávě se soutěží verbířů – pol. června
 • „Slavnosti Motýlího ráje“ – první červnovou neděli
 • Košty štrúdlů, slivovice, gulášů
 • „Ždánický histopedál“ – soutěžní přehlídka historických kol s dětskou jízdou zručnosti a doprovodným programem - srpen
 • „Hody po staru“ jsou třídenní říjnovou oslavou úrody, při které se staví máje, předává hodové právo a hodový průvod chodí po stárkách.
 • „Kateřinská zástěrková zábava“
 • „Zpívání u Vánočního stromu“
 • „Štěpánský koncert“ v místním kostele

 Sport, aktivní dovolená a volný čas

 • cyklostezku Ždánicko - cca 10 km - je vybudována na bývalé železniční trat Ždánice - Uhřice, prochází 5 obcemi mikroregionu, biokoridory a významnými krajinnými prvky     
 • pro odpočinek cyklistů na zdejších cyklostezkách a akce pro děti slouží menší výletiště s posezením u cyklotrasy „U Obrázku“ a „Za Oborou“
 • sportovní vyžití nabízí několik sportovišť, hřiště, tenisový kurt
 •  k letnímu odpočinku a vodním radovánkám je určeno moderní městské koupaliště s atypickým tvarem bazénu,  skluzavkou, vodním hřibem a dvěma chrliči vody a dětským brouzdalištěm 

Relaxace a gastronomie 

 • sauna na Zelnici
 • restaurace Radlovec, Bučovská
 • hostinec U mušketýra, Městečko
 • CK Hostinec na Městečku