TURISTICKÁ SEZONA LÉTO 2019 JE U KONCE…

Turistické informační centrum Ždánice, které funguje v našem městě od roku 2005,
má především za úkol propagovat město Ždánice nebo mikroregion Ždánicko. Pravidelně vydává propagační brožury, průvodce nebo letáky a informuje tak o dění v obci jak občany Ždánic a regionu, tak turisty, kteří zavítají do Ždánic za poznáním. Infocentrum také pravidelně informuje o akcích a novinkách na webových stránkách (www.infocentrumzdanice.cz), na portálu Jižní Moravy (www.jizni-morava)
nebo v měsíčníku KAM v Kyjově.

Od začátku června do konce září k nám do Infocentra zamířilo více než 930 návštěvníků,
kdy do tohoto počtu nejsou započítáni čtenáři, kteří navštěvují Městskou knihovnu s cílem vypůjčit si nebo vrátit knihy. Oproti minulému roku to je nárůst o více jak 300 návštěvníků. K návštěvám turistů přispívá především přítomnost Vrbasova muzea a výstav v něm konaných, dále pak výstavy pořádané na Zámecké vile v prostorách výstavní síně, nově zrekonstruovaná Hvězdárna a planetárium Oldřicha Kotíka, koupaliště, naučná stezka nebo cyklostezka, která spojuje 5 obcí mikroregionu Ždánicko.

Mezi nejčastější návštěvníky patřili cyklisté nebo pěší turisté. Obvykle si u nás zakoupili turistické vizitky do turistických deníků, turistické známky, pohledy či mapky.  Několikrát
za letní sezonu k nám zavítal také zájezd seniorů nebo dětský tábor. Místní občané,
ale i turisté čím díl více využívají služby veřejného internetu, tisku či kopírování.

Turisté, kteří zamířili do Infocentra, patřili z velké části k české národnosti. Mimo české návštěvníky, přišli s dotazem turisté ze Slovenska, Polska nebo Itálie.

Z letošní dotace z Jihomoravského kraje – 50 000 Kč – jsme pořídili technické vybavení, propagační materiály a byly zaplaceny mzdy třem brigádnicím, které se staraly o chod Infocentra o víkendu, o svátcích nebo v době dovolené vedoucí pracovnice. Z dotace byly rovněž uhrazeny poplatky za certifikaci TIC a vybudování nového vzhledu webových stránek TIC.

Našim posláním je zdarma poskytnout návštěvníkovi všechny důležité informace a navázat s ním přívětivý kontakt, tak aby byl spokojen, aby byl jeho pobyt co nejdelší,
a aby se do našeho regionu opakovaně vracel. Služby, jako je prodej propagačních předmětů, poskytnutí mapek a jiných tiskovin nebo využití veřejného PC s kopírovacími službami
jsou k dispozici všem občanům Ždánic, ale i turistům, taktéž v průběhu celého roku. Těšíme se na vaši návštěvu.

Bc. Aneta Valihrachová
Turistické informační centrum Ždánice