Tři králové

Vážení spoluobčané, děkujeme vám všem, kteří jste přispěli do Tříkrálové sbírky. Díky vaší štědrosti jsme mohli na pomoc pro potřebné odeslat 64 225 Kč. Děkujeme také velkým i malým koledníkům a všem těm, kteří se jakkoliv podíleli na této akci. Bez jejich obětavé pomoci by se sbírka nemohla uskutečnit. Ještě jednou vám všem děkujeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí a pohody v nadcházejícím roce 2020.