Hvězdárna ve Ždánicích po několika letech konečně v provozu