Zhodnocení turistické sezony 2018

Turistické informační centrum Ždánice, které funguje v našem městě od roku 2005 má za úkol kromě propagace města Ždánice, pomáhat při rozvoji mikroregionu Ždánicko, turistické oblasti Ždánický les a Politaví, regionu Slovácko nebo Jihomoravského kraje. Od začátku června do konce září k nám do Infocentra zamířilo více než 650 návštěvníků, kdy do tohoto počtu nejsou započítáni čtenáři, kteří navštěvují Městskou knihovnu s cílem vypůjčit si nebo vrátit knihy. Turisté, kteří zamířili do Infocentra ve Ždánicích, patřili z velké části k české národnosti. Mimo české návštěvníky, přišli s dotazem turisté ze Slovenska, Polska, Ukrajiny nebo Německa. Několikrát za letní sezonu k nám zavítal také zájezd seniorů nebo dětský tábor.

Mezi nejčastější návštěvníky patřili cyklisté nebo pěší turisté, kteří mířili na stezku Ždánickým lesem, do Motýlího ráje nebo do Vrbasova muzea. Nejčastěji si u nás zakoupili turistické vizitky do turistických deníků, turistické známky, pohledy či mapky.  Oblíbené jsou u nás taktéž razítka, které si povětšinou děti zaznamenávali do svých deníčků nebo na papír.

Jelikož máme za úkol poskytovat informace nejen cizím turistům, ale i místním občanům, mnoho z místních k nám přichází s dotazy nebo pro nejrůznější mapky, pohledy a publikace. Někteří turisté a místní občané také rádi využijí služby internetu, tisku či kopírování. V infocentru máme momentálně 2 funkční počítače pro veřejnost a jednu tiskárnu, která byla pořízena z dotace Jihomoravského kraje v letošním roce.

K návštěvám turistů přispívá především přítomnost Vrbasova muzea a výstav v něm konaných, dále pak výstavy pořádané na Zámecké vile v prostorách výstavní síně, koupaliště, naučná stezka nebo cyklostezka, která spojuje 5 obcí mikroregionu Ždánicko.

Z letošní dotace z Jihomoravského kraje – 50 000 Kč – jsme pořídili technické vybavení, propagační materiály a byly zaplaceny mzdy třem brigádnicím, které se staraly o chod Infocentra o víkendu, o svátcích nebo v době dovolené vedoucí pracovnice. Mimo obsluhy v Infocentru měly za úkol průvodcovskou službu ve Vrbasově Muzeu, vypomohly na největší letní události – Histokolech a jedna z brigádnic vytvořila a nakreslila 4 krásné záložky, které jsou zároveň informačním materiálem Infocentra. Tyto záložky jsou volně k dispozici v dětském oddělení i dospělém oddělení/infocentru. Z dotace byly rovněž uhrazeny poplatky za certifikaci TIC a za prodloužení domény na www.infocentrumzdanice.cz.

Našim posláním je zdarma poskytnout návštěvníkovi všechny důležité informace a navázat s ním přívětivý kontakt, tak aby byl spokojen, aby byl jeho pobyt co nejdelší a aby se do našeho regionu opakovaně vracel. Snažíme se také o to, aby se u nás návštěvník cítil dobře a proto prostor neustále vylepšujeme a do budoucna snad celý zmodernizujeme.

Bc. Aneta Valihrachová
Turistické informační centrum Ždánice