2. SOUTĚŽNÍ OTÁZKA

2. soutěžní otázka

Kamarádi knihovny

 

 

Máme téměř konec února, ale nesmíme zapomenout na některá výročí, která s sebou měsíc únor nese. Například 8.února 1828 se narodil francouzský spisovatel dobrodružné literatury, který se stal zároveň jedním ze zakladatelů vědeckofantastické literatury. 

 

- Odmalička projevoval vlastní představy o životě: do učebnic si prý čmáral fantastické stroje, dokonce i dýmajícího slona s mechanickým chobotem, učení ho nezajímalo - o to více času věnoval četbě.

- V jedenácti letech se pokusil utéct na moře, byl však v poslední chvíli zadržen a patřičně potrestán. 
- Dlouhou dobu se věnoval praktickým povoláním (byl úředníkem, obchodoval na burze). Zájem o pokrok vědy a techniky ho však přivedl k rozhodnutí stát se zakladatelem "vědeckého románu".

- Neúnavně studoval. Na doporučení nakladatele svou tvortbu zaměřil na mládež. 
- napsal asi 63 knih (v knihovně máme k výpůjčení mnoho těchto knih)

- Hrdinové v jeho knihách jsou čestní, pracovití, hrdí a stateční.

 

Dokážete sami, nebo s pomocí rodičů popřípadě učitelů zjistit,
JAK SE JMENUJE AUTOR, O KTERÉM JSTE SI PRÁVĚ PŘEČETLI? NAPOVÍM VÁM, ŽE NAPSAL NAPŘ. CESTA DO STŘEDU ZEMĚ

 

ZÁROVEŇ MI ZKUSTE ŘÍCT DALŠÍ 2 KNIHY, KTERÉ NAPSAL.
 

Odpověď můžete najít v knihovně v dětském oddělení nebo na internetu !!!

 

ZA SPRÁVNĚ ZODPOVĚZENOU OTÁZKU MŮŽEŠ PRO SVOU TŘÍDU ZÍSKAT 5 BODŮ :)